This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etusivu

TOT-hanke

TOT-hanke (= Tutkinnon Osien Tuotteistaminen) on Opetushallituksen rahoittama hanke,
jonka keskeinen tavoite on tuotteistaa eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osia
ja kehittää sen kautta tutkinnon osien toteutusta ja tarjontaa. Hankkeessa vahvistetaan ammatillisen
lisäkoulutusten järjestäjien näyttötutkintoihin ja tuotteistamiseen liittyvää osaamista. Työelämän
osallistuminen tuotteiden kehittämiseen myös paranee ja tuotteistamisen akutta voidaan nopeasti
vastata eri alojen työntekijöiden ja yritysten osaamisvajeisiin.

Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikön koordinoimassa yhteishankkeessa mukana ovat
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/ Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus,
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto ja
Savon ammatti- ja aikuisopisto.

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username