This is a free Purot.net wiki
  • View:

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelmat päivitettiin hankeverkostossa tammikuussa 2014.

Tarkennetut toimintasuunnitelmat:

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, hyvinvointiala

Lapin ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopisto

Savon ammatti- ja aikuisopisto

 

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username