This is a free Purot.net wiki
  • View:

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana koulutuksen järjestäjät kuvaavat ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessit,
joiden avulla mahdollistetaan tuotteistaminen ja työelämän osallistuminen koulutustuotteiden suunnitteluun ja järjestämiseen.

Tuotteet suunnitellaan yhteistyössä ammatillisen aikuiskoulutuksen kouluttajaverkoston kanssa ja työelämän edustajien kanssa.

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username